Hoe voedselveiligheidsrisico's te minimaliseren

Een gebrek aan voedselveiligheid is een groot probleem in de Verenigde Staten. Volgens de Centra voor ziektebestrijding48 miljoen Amerikanen worden elk jaar ziek als gevolg van door voedsel overgedragen ziekten. Voor sommigen zijn deze gevolgen enorm: 128.000 mensen worden in het ziekenhuis opgenomen en 3.000 sterven op jaarbasis als gevolg van door voedsel overgedragen ziekten.

Er is echter goed nieuws: met de juiste training en bewustwording kunnen voedselveiligheidsrisico's aanzienlijk worden geminimaliseerd. Hoe kan dit worden gedaan? Hier zijn enkele gedachten.

Werknemers moeten ongetwijfeld op de hoogte worden gebracht van de verschillende regels die ze moeten volgen bij het zakendoen. Dit betekent dat regulier onderwijs centraal staat. In de huidige tijd kan deze opleiding op verschillende manieren plaatsvinden, en in het algemeen is het beter om uw werknemers op te leiden door een groot aantal verschillende methoden te gebruiken. Deze omvatten:

  • e-Learning, dat op het werk of thuis kan worden gedaan. Deze e-Learning kan een verscheidenheid aan verschillende educatieve methoden bevatten, waaronder tests, animaties, lezingen, interactieve componenten en meer.
  • Periodieke, interactieve persoonlijke training, die medewerkers de mogelijkheid kan geven om vragen te stellen en de laatste beschikbare informatie te bekijken.

Als werkgever is het niet voldoende om uw medewerkers alleen op te leiden met kennis. U moet ervoor zorgen dat ze de inzet volledig begrijpen en weten waarom voedselveiligheid zo belangrijk is. U moet ervoor zorgen dat uw medewerkers niet alleen volledig begrijpen wat de regels zijn, maar ook waarom die regels zo noodzakelijk zijn. U moet ervoor zorgen dat ze weten dat het niet naleven van deze regels gevolgen kan hebben, niet alleen voor hun loopbaan, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van degenen die de producten consumeren die ze produceren.

Veiligheidscultuur

Dit betekent dat u niet alleen uw medewerkers moet opleiden, maar ook een cultuur moet creëren waarin veiligheid boven alles staat. Het management moet het goede voorbeeld geven en de nadruk leggen op veiligheid boven winst. Uw productiefaciliteit moet voldoende bewegwijzering hebben, waarin wordt uitgelegd wat werknemers moeten doen, wat de regels zijn, waar u terecht kunt voor vragen en hoe u veiligheidsschendingen kunt melden.

Continu

Het is ook belangrijk om te erkennen dat opleiding en veiligheid van werknemers niet iets dat voor een keer is gebeurd. U moet alles doen wat u kunt om uw opleidings- en veiligheidsprocedures regelmatig bij te werken en ervoor te zorgen dat u de nieuwste praktijken, informatie en wetten opneemt.

Covid-19

De uitbraak van COVID-19 is een goed voorbeeld van waarom dit zo belangrijk is. Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat COVID een enorme impact heeft gehad op de voedselproducerende industrieën, waardoor een nog strengere nadruk werd gelegd op training van werknemers over de juiste veiligheids- en hygiëneprocedures. Voor veel werkgevers kan dit duur en tijdrovend zijn.

Als uw organisatie echter al procedures heeft opgesteld om educatief materiaal bij te werken en die informatie bij uw personeel te krijgen, wordt dit proces veel gemakkelijker, omdat nieuwe informatie eenvoudig kan worden ingeplugd in reeds bestaande platforms. e-Learning was ook cruciaal tijdens de COVID-pandemie, omdat het werknemers in staat heeft gesteld onderwijs te volgen in het comfort en de veiligheid van hun eigen huis, waardoor hun risico's tot een minimum werden beperkt.

Ten slotte is het belangrijk dat werknemers regelmatig hun educatief materiaal vernieuwen, zelfs als er geen actieve wereldwijde pandemie is. Regels, productieprocessen en technologie veranderen regelmatig, en uw bedrijf moet ervoor zorgen dat de kennis van uw werknemer ook verandert. Alleen door regelmatig de onderwijs- en veiligheidsprocedures bij te werken, kan een bedrijf de veiligheid en gezondheid van de producten die het produceert, echt waarborgen.