LAATST GEWIJZIGD: 28/08/2019

Privacybeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Edloomio Group BV, een bedrijf

geregistreerd in Nederland onder nummer 76683109, met een maatschappelijke zetel op

Nusterweg 63, 6136KT Sittard, Nederland, hierna "Edloomio" genoemd.

Edloomio respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe deze te beschermen door naleving van dit beleid.

Dit beleid beschrijft de soorten gegevens die Edloomio van u kan verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u de Edloomio-website bezoekt en Edloomio-praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die gegevens.

Lees dit beleid aandachtig door. Door de Edloomio-website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Uw voortdurende gebruik van de Edloomio-website nadat Edloomio wijzigingen heeft aangebracht, wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig voor updates.

Verzamelde data

Dit beleid is van toepassing op verzamelde gegevens:

Dit soort gegevens zijn:

1 Loggegevens

Net als veel andere site-exploitanten verzamelt Edloomio informatie die uw browser verzendt wanneer u de Edloomio-website bezoekt ("Loggegevens").

Deze logboekgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol van uw computer ("IP")

adres, browsertype, browserversie, de pagina's van de Edloomio-website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

2 Persoonsgegevens

Deze gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, post

adres, e-mailadres, telefoonnummer.

3 Overige gegevens

Die over u gaan, maar individueel u niet identificeren, zoals de diensten die u gebruikt,

hoe u ze gebruikt, gebruikersspecifieke gegevens over welke pagina's u bezoekt of bezoekt, en gegevens die u

verstrekken, zoals enquêtegegevens en / of site-registraties;

Ander type gegevens

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens verzameld door:

Cookies

Om deze website goed te laten werken, plaatst Edloomio soms kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw apparaat. De meeste grote websites doen dit ook.

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer

je bezoekt de site. Hierdoor kan de website uw acties en voorkeuren onthouden (zoals

login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode, zodat u dat niet doet

moet u ze telkens opnieuw invoeren wanneer u terugkeert naar de site of er vanaf bladert

pagina naar een andere.

Deze cookies kunnen zijn:

Automatisch geplaatste cookies

Cookies die uitsluitend worden gebruikt om de overdracht van communicatie uit te voeren, en

strikt noodzakelijk opdat Edloomio, zoals expliciet vereist door de gebruiker, die dienst kan leveren, wordt automatisch geïnstalleerd. Deze cookies zijn:

Cookies waarvoor toestemming van de gebruiker vereist is

Deze cookies kunnen gebruiksdetails, IP-adressen en gegevens bevatten die via cookies zijn verzameld

en andere volgtechnologieën.

De gegevens die Edloomio automatisch verzamelt, zijn statistische gegevens die gebruikmaken van services van derden, zoals Google Analytics. Ze helpen de Edloomio-website te verbeteren en een betere en persoonlijkere service te bieden door Edloomio in staat te stellen:

Deze activiteit valt binnen de servicevoorwaarden van Google Analytics

(http: //www.goog | e.com/analytics/terms/us.html)

Edloomio heeft uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming nodig voor deze cookies, zodat u zich bijvoorbeeld kunt afmelden voor trackingcookies voor advertenties of analytische trackingsoftware.

Hoe cookies te beheren

U kunt cookies naar wens beheren en / of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie.

U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen

om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u dit wellicht handmatig doen

pas bij elk bezoek aan de Edloomio-website en sommige diensten sommige voorkeuren aan en

functionaliteiten werken mogelijk niet.

Gebruik van uw gegevens

Edloomio gebruikt gegevens die over u zijn verzameld of die u heeft verstrekt:

Openbaarmaking van uw gegevens

Edloomio kan geaggregeerde gegevens over gebruikers van de Edloomio-website en gegevens die geen enkele persoon identificeren, zonder beperking openbaar maken.

Edloomio kan door u verzamelde of verstrekte persoonsgegevens vrijgeven zoals beschreven in dit privacybeleid:

Edloomio kan uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

Sociale media

Edloomio gebruikt verschillende sociale media-opties om te communiceren en te communiceren met klanten en het publiek. Deze sites en applicaties omvatten populaire sociale netwerk- en mediasites.

Om het publiek beter te betrekken bij de voortdurende dialoog, gebruikt Edloomio momenteel de platforms Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin en Pinterest en kan in de toekomst andere platforms en media toevoegen. Edloomio beheert of controleert deze websites van derden niet exclusief en wanneer u op die websites met Edloomio communiceert, kunt u bepaalde persoonlijke gegevens aan Edloomio of aan derden bekendmaken. Behalve wanneer Edloomio uw persoonlijke gegevens gebruikt om te reageren op uw specifieke bericht of verzoek, zal Edloomio uw persoonlijke gegevens van sociale mediaplatforms niet gebruiken, delen of bewaren.

Keuzes over hoe Edloomio uw gegevens gebruikt en openbaar maakt

Edloomio heeft mechanismen ingesteld om u de volgende controle over uw gegevens te geven:

Toegang tot en correctie van uw gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door een supportticket aan te maken om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die u aan Edloomio hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen. Edloomio kan uw persoonlijke gegevens niet verwijderen, behalve door ook uw gebruikersaccount te verwijderen.

Het is mogelijk dat Edloomio niet instemt met een verzoek om gegevens te wijzigen als Edloomio van mening is dat de wijziging in strijd is met enige wet of wettelijke vereiste of ervoor zorgt dat de gegevens onjuist zijn.

Als u uw gebruikersbijdragen van de Edloomio-website verwijdert, kunnen kopieën van uw bijdragen zichtbaar blijven op gecachte en gearchiveerde pagina's, of zijn ze mogelijk gekopieerd of opgeslagen door andere websitegebruikers. De juiste toegang tot en gebruik van gegevens op de website, inclusief gebruikersbijdragen, worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden van Edloomio.

Opslag en bewaring van persoonlijke gegevens

Edloomio verzekert dat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of ander misbruik. Alle commercieel redelijke maatregelen worden genomen om ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Edloomio bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, en uw toestemming voor een dergelijk doel blijft geldig na beëindiging van de relatie van Edloomio met u.

Dataveiligheid

Edloomio heeft maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle gegevens die u aan Edloomio verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers achter firewalls en alle verbindingen zijn TLS-versleuteld. Alle betalingstransacties worden gedelegeerd aan beveiligde websites van derden die de betalingen onafhankelijk uitvoeren.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens hangt ook van u af. Waar Edloomio u een wachtwoord heeft gegeven (of waar u heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. U moet voorzichtig zijn met het uitdelen

gegevens in openbare delen van de Edloomio-website, zoals prikborden. De gegevens die u in openbare ruimtes deelt, kunnen door elke gebruiker van de website worden bekeken.

De overdracht van gegevens via internet is niet volledig veilig. Edloomio kan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar de Edloomio-website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke gegevens is op eigen risico. Edloomio is niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Edloomio-website.

Toestemming voor elektronische kennisgeving als er een beveiligingsinbreuk is

Als Edloomio verplicht is om melding te maken van ongeautoriseerde toegang tot bepaalde beveiligingssystemen, gaat u ermee akkoord dat Edloomio dit mag doen wanneer dit vereist is of vrijwillig door een bericht op de Edloomio-website te plaatsen of een bericht te sturen naar elk e-mailadres dat Edloomio voor u heeft. U stemt ermee in dat kennisgeving aan u geldt als kennisgeving aan elke andere persoon voor wie u optreedt en stemt ermee in de kennisgeving aan een dergelijke persoon te verstrekken.

Wijzigingen in het privacybeleid van Edloomio

Als Edloomio materiële wijzigingen aanbrengt in de manier waarop Edloomio omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers, zal Edloomio u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving op de homepage van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent ervoor verantwoordelijk dat Edloomio een up-to-date actief en afleverbaar e-mailadres voor u heeft, en voor het regelmatig bezoeken van de Edloomio-website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Neem voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en de privacypraktijken van Edloomio contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Edloomio via een supportticket.