1. Deze dienst

Edloomio wordt door Edloomio Group bv (ons, wij) aan u ter beschikking gesteld. Uw gebruik van deze Service en eventuele aanvullende services die door ons zijn geïntroduceerd en hierin zijn opgenomen, betekent dat u deze Algemene voorwaarden accepteert.

2. Geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u te registreren voor en gebruik te maken van de Service. Door u te registreren en de Service te gebruiken, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en uw verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden begrijpt.

3. Registratie en accountintegriteit

3.1 Als onderdeel van het registratieproces moet u een account aanmaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt juist is, niet misleidend en betrekking heeft op u. U mag geen account aanmaken met de informatie van een andere persoon of met woorden die het handelsmerk of eigendom zijn van een andere partij (inclusief de onze), of vulgair, obsceen of op een andere manier ongepast zijn. We behouden ons het recht voor om met of zonder kennisgeving een account in overtreding op te schorten of te beëindigen.

3.2 Indien wij een organisatie een aantal gebruikerslicenties voor de Dienst verstrekken, moeten deze worden nageleefd. Gebruikerslicenties kunnen niet worden gedeeld tussen gebruikers. Een overtreding van deze clausule zal leiden tot beëindiging van de misbruikte accounts en/of alle accounts die aan de organisatie zijn verstrekt.

3.3 Indien u om welke reden dan ook vermoedt dat uw inloggegevens aan een andere partij zijn verstrekt of verkregen, dient u direct contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we nooit contact opnemen met gebruikers met het verzoek om hun inloggegevens of andere details te bevestigen.

4. Prijzen, abonnementen en functies

4.1 Zie voor actuele prijzen en abonnementen de prijspagina op onze website.

4.2 We behouden ons het recht voor om prijzen, abonnementen en de aangeboden functies op elk moment en zonder kennisgeving aan u te wijzigen.

5. Betaling en kredietcontrole

5.1 Alle abonnementsdiensten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

5.1.2 Als u upgradet van een proefaccount, wordt het benodigde volledige account direct in rekening gebracht.

5.1.3 Aangezien de Service 12 maanden vooruit betaald moet worden, zal de betaling op elke verjaardag volledig worden afgeschreven.

5.1.4 Het is een gebruiksvoorwaarde dat te allen tijde een geldige debet- of creditcard wordt verstrekt om uw account of accounts actief te houden.

5.1.5 Wanneer een creditcard- of debetkaartbetalingsverzoek door ons wordt gedaan en wordt geweigerd door uw kaartmaatschappij of bank (om welke reden dan ook), kan de toegang tot uw rekening of rekeningen onmiddellijk worden opgeschort totdat een geldige betaling is verwerkt en een geldige creditcard of betaalpas is gekoppeld aan uw account of accounts.

5.2 Diensten zonder abonnement (bijv. Compliance cursussen, aanvullende vertalingen) worden direct voor het benodigde volledige bedrag in rekening gebracht.

6. Annulering

6.1 U kunt uw account of accounts op elk moment annuleren.

6.2 Annulering dient te geschieden met gebruikmaking van de binnen de Dienst geboden mogelijkheid.

6.3 Annulering door enig ander middel, inclusief (maar niet beperkt tot) e-mail, telefoontje, fax, sms of instant message is niet geldig.

6.4 Er wordt geen restitutie verleend voor resterende ongebruikte dagen.

6.5 Er wordt restitutie aangeboden voor alle resterende maanden van de dienst die niet zijn gebruikt. Er wordt geen restitutie aangeboden voor resterende dagen in de maand van annulering.

7. Accounts upgraden

7.1 Klanten hebben de mogelijkheid om hun accounts en de aangeboden diensten op elk moment te upgraden

7.2 Wanneer een account wordt geüpgraded, wordt het nieuwe hogere maandbedrag onmiddellijk automatisch toegepast. Deze factuur bevat een inhouding voor de vorige vooruitbetaling voor het vorige plan.

7.3 Er wordt geen restitutie aangeboden voor opzeggingen van 12-maands rekeningen.

7.4 Wanneer een 12-maandenrekening wordt geüpgraded, wordt het verhoogde bedrag onmiddellijk op de rekening toegepast voor het extra verschuldigde bedrag tot de vervaldatum.

8. Bèta-, proef- en aanbiedingsperioden

8.1 Bèta-, proef- of aanbiedingsperioden worden naar eigen goeddunken aangeboden en kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden ingetrokken.

8.2 Slechts één persoon mag een enkel bèta-, gratis of proefaccount gebruiken, het account kan niet worden gedeeld door meerdere personen.

8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bèta-, proef- of aanbiedingsperiode-accounts.

9. Technische ondersteuning

9.1 Technische ondersteuning wordt geleverd via e-mail en andere middelen die we besluiten om gebruikers een goede service te bieden.

9.2 We behouden ons het recht voor om geen volledige technische ondersteuningsservice te bieden aan gebruikers van gratis of proefaccounts.

10. Specifieke serviceregels

10.1 Als gebruiker stemt u ermee in om het volgende niet te doen:

 1. De rechten van een andere gebruiker of derde partij misbruiken, lastigvallen, bedreigen, stalken, belasteren of op welke manier dan ook proberen te schenden.
 2. Materiaal of informatie publiceren of proberen te verspreiden dat onwettig, schadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, godslasterlijk, lasterlijk, racistisch of op een andere manier ongepast of verwerpelijk is.
 3. Gebruik of verzamel gegevens die door andere gebruikers zijn verstrekt op een manier waar ze bezwaar tegen zouden hebben.
 4. Illegale activiteiten of activiteiten aanmoedigen die inbreuk maken op de rechten van andere gebruikers van de Dienst of derden, of dit nu individuen of organisaties zijn.
 5. Inhoud leveren of plaatsen die is berekend om andere gebruikers of derden opzettelijk te misleiden, inclusief inhoud die ten onrechte van ons lijkt te komen of door ons wordt onderschreven.
 6. Om zich voor te doen als een andere gebruiker, derde partij of medewerker van de organisatie met als doel het verkrijgen van gebruikers- of derde partij informatie.
 7. Om virussen, trojans, wormen of andere kwaadaardige programma's of code te verzenden of over te dragen die bedoeld zijn om computerhardware of -software of andere apparatuur te bespioneren, controle te krijgen, te verstoren, te vernietigen of op enige andere manier te beschadigen.
 8. Poging om toegang te krijgen tot onze servers of andere apparatuur om de veiligheid, beveiliging of privacy van een van de services die worden geleverd door of waarop wordt vertrouwd door gebruikers en ons, te verstoren, aan te tasten, te overbelasten of anderszins te belemmeren of in gevaar te brengen.
 9. Herframe of hergebruik de Service of enige inhoud erop, verwijder, verdoezel of blokkeer alle kennisgevingen (en advertenties indien van toepassing) die door ons op de Service worden verstrekt.
 10. Laad of verleen toegang tot inhoud op de Service of link naar andere inhoud van de Service die inbreuk maakt op het handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of enig ander eigendomsrecht van een derde partij of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
 11. Stuur ongewenste e-mail of spam of e-mails of berichten waarin piramidespelen, kettingbrieven of andere activiteiten worden gepromoot die gebruikers en anderen uitnodigen om deel te nemen aan het verspillen van hun tijd en/of geld.
 12. Gebruik een robot, spider, scraper of andere technische middelen om toegang te krijgen tot de Service of enige inhoud op de Service.
 13. Als u deze Algemene voorwaarden schendt door ongevraagde bulk-e-mail, (spam) of andere bulkcommunicatie naar gebruikers te sturen, zullen uw acties ons en de Service schaden. Dergelijke schade is moeilijk te kwantificeren en als zodanig stemt u ermee in ons € 50 te betalen voor elke afzonderlijke e-mail of andere communicatie die naar een gebruiker of derde partij wordt verzonden.
 14. De bovenstaande lijst is niet bedoeld om volledig te zijn. We behouden ons het recht voor om (met of zonder kennisgeving) inhoud te verwijderen en het account op te schorten of te beëindigen (met of zonder kennisgeving) van een gebruiker die naar ons eigen oordeel in strijd is met deze Algemene voorwaarden.

11. Inhoudseigendom

11.1 Als gebruiker behoudt u alle eigendomsrechten op de door u verstrekte inhoud.

11.2 U garandeert dat de door u geleverde inhoud niet toebehoort aan een derde partij wiens rechten zijn geschonden door de inhoud die op de Service wordt geplaatst. Bovendien, als enige inhoud eigendom is van een derde partij, stemt u ermee in alle royalty's, boetes en schikkingen te betalen die aan die partij verschuldigd zijn, zonder enige bijdrage van ons te vragen.

12. Auteursrechtelijk beschermd materiaal

12.1 We keuren of moedigen op geen enkele manier het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde of eigendomsrechtelijk beschermde inhoud of informatie door gebruikers die niet de wettelijke eigenaren van dergelijke inhoud zijn.

12.2 Indien de eigenaar van dergelijke inhoud op de hoogte wordt gesteld van dergelijke inbreuken, zullen we de inhoud zo snel mogelijk van de Service verwijderen. Maar alleen als we redelijkerwijs de ware eigenaar van dergelijke inhoud kunnen achterhalen.

12.3 Als u als eigenaar van dergelijke inhoud van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en alle relevante informatie schriftelijk te verstrekken.

13. Inhoudsbewaking

Gebruikers kunnen vrijelijk inhoud aan de Dienst toevoegen. We controleren of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud die op de Service wordt geplaatst. Als we op enig moment besluiten de Service te controleren, betekent dit niet dat we de verantwoordelijkheid op ons nemen voor het verwijderen van inhoud of het gedrag van gebruikers op dat moment of in de toekomst.

14. Beëindiging

14.1 We kunnen uw gebruikersaccount en alle bijbehorende inhoud en materialen op elk moment beëindigen wanneer deze Algemene voorwaarden zijn geschonden. Een dergelijke beëindiging kan met of zonder opzegtermijn zijn. Als gebruiker kunt u ervoor kiezen om uw account op elk moment te beëindigen (afhankelijk van een eventueel aangegaan betalingsplan) en bent u vrij om alle inhoud die u bij beëindiging hebt gemaakt te verwijderen.

14.2 Verschillende clausules in deze Algemene voorwaarden zijn ontworpen om te blijven bestaan en voort te duren na beëindiging, inclusief (maar niet beperkt tot) clausules 11 en 18.

15. Toegang en back-ups

15.1 We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Service te allen tijde beschikbaar is en volledig functioneert. In het geval dat de Dienst echter geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is of niet correct functioneert, zullen wij (waar mogelijk) de mogelijkheid bieden om de Dienst opnieuw uit te voeren die wij u in de eerste plaats hadden moeten aanbieden - waar passend en praktisch. Waar dit niet mogelijk is, bieden we volledige of gedeeltelijke terugbetalingen aan, onder voorbehoud van clausule 17.3 hieronder.

15.2 Restituties worden niet aangeboden wanneer een derde partij die een dienst aan u levert, in plaats van ons, het probleem veroorzaakt.

15.3 U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alle inhoud of gegevens die door u op de Service zijn ingevoerd. We raden u ten zeerste aan om regelmatig en volledig een back-up te maken van al uw inhoud en gegevens op de Service.

16. Disclaimer

16.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de Service (behalve wanneer dergelijke Inhoud door ons wordt geleverd) noch voor advertenties die op de Service worden geplaatst.

16.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor links naar websites van derden vanuit de Dienst en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van een website of dienst van derden door ons.

17. Beperking van aansprakelijkheid

17.1 We zijn niet aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken) of anderszins voor enig verlies van zaken, contracten, winsten, schade aan goodwill of verwachte besparingen of voor welke indirecte of gevolgschade of verlies dan ook.

18. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en partners en hun respectieve functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, boetes, vergoedingen, aansprakelijkheid of claims die door een derde partij worden ingediend als gevolg van uw schending van deze Algemene voorwaarden tijdens het gebruik van de Service of enige andere service die door ons wordt geleverd.

19. Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. We zijn gevestigd in de EU (inclusief onze cloudservers) en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

20. Gebruikersgegevens

U erkent en stemt ermee in dat we persoonlijke gegevens moeten verwerken, verzenden en opslaan volgens de gedocumenteerde instructies en zoals gespecificeerd in het Addendum voor gegevensverwerking ("DPA").

21. Scheidbaarheid

De paragrafen, subparagrafen en clausules van deze Algemene Voorwaarden moeten onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden of paragrafen, subparagrafen of clausules ongeldig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige paragrafen, subparagrafen en clausules.

22. Ontheffing

Het nalaten door ons om opgebouwde rechten onder deze Algemene voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als of beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten, tenzij we de verklaring van afstand schriftelijk erkennen.

23. Gehele algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, mits u hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

24. De Consumer Rights Act 2015 & California Consumer Privacy Act van 2018

Deze Algemene voorwaarden zijn specifiek geschreven in overeenstemming met de Consumer Rights Act 2015 en de California Consumer Privacy Act van 2018. Mochten deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met deze Acts, dan prevaleren de Consumer Rights Act 2015 of de California Consumer Privacy Act van 2018 en alleen van toepassing wanneer u de Service uitsluitend als consument gebruikt.

25. Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Maastricht, Nederland. Waar van toepassing blijven uw wettelijke rechten onaangetast.